Taisyklėse naudojami terminai:
Pardavėjas yra ribotos atsakomybės bendrovė „Lats Import“. registracijos numeris yra 50103906891, juridinis adresas: Ryga, Thomson gatvė 24-10, LV1013, faktinis adresas: Ryga, Katlakalnos g. 1, LV1073, telefonas +372 4955779, el.paštas: info@ortoto.lv .
Vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pareiškia norą įsigyti, įsigyti ar įsigyti produktą arba naudoti paslaugą šiems tikslams, kurie nėra tiesiogiai susiję su jo verslo veikla.
Pirkėjas – asmuo, kuris perka prekes pardavėjo parduotuvėje. Pirkėjas gali būti vartotojas arba asmuo, kuris nėra vartotojas.
Prekės – tai viskas, ką pardavėjas siūlo ar parduoda vartotojui per šią interneto svetainę.
Gamintojas – asmuo, kuris, vykdydamas savo ekonominę ar profesinę veiklą, gamina ar taiso savo prekes pardavimui arba nurodo save kaip gamintoją, pažymėdamas (ant produkto, pakuotės ar techninio paso) savo vardą (įmonės), vardą, pavardę prekės ženklas ar kitas skiriamasis ženklas.
Normatyvinis aktas yra 2014 m. Ministrų kabineto nutarimas Nr. 255 „Nuotolinių sutarčių taisyklės“. Gegužės 20 d. Vartotojų apsaugos įstatymas, Civilinė teisė, Prekybos teisė ir kiti atitinkami teisės aktai.
Garantija – gamintojo, pardavėjo ar tiekėjo patvirtinimas, kad tam tikru laikotarpiu prekė ar paslauga arba jos dalis patikimai išsaugos siūlomų prekių vartotojo savybes. Pardavėjui arba tiekėjui tenka papildomų įsipareigojimų, kurie nėra numatyti šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose.
Naudojimo sąlygos – gamintojo ar pardavėjo nurodymai ir nurodymai, atsižvelgiant į tai, koks produktas išlaikys jo naudojimo charakteristikas ir tinkamą kokybę, taip pat nekelia grėsmės vartotojui, aplinkai ar jo gyvybei ar sveikatai.
Kainos – galutinė produkto kaina, nurodyta interneto svetainėje, įskaitant mokesčius ir mokesčius, už kuriuos Pardavėjas parduoda produktus per šią interneto svetainę. Į kainą neįeina apmokėjimas už prekių pristatymą.
Interneto svetainė – Pardavėjo internetinė svetainė: www.ortoto.lv

1. Bendrosios taisyklės
1.1. Šios taisyklės reglamentuoja teisinius santykius tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
1.2. Prieš pradėdami naudotis interneto svetaine, atidžiai perskaitykite šias taisykles ir nuostatas.
1.3. Pradėdamas naudotis interneto svetaine, Vartotojas sutinka laikytis šių Taisyklių.
1.4. Pardavėjas gali iš dalies arba visiškai pašalinti, keisti, papildyti informaciją interneto svetainėje be išankstinio įspėjimo.
1.5. Apžiūrėtų produktų vaizdai ir aprašymai gali šiek tiek skirtis nuo siūlomų produktų.

2. Teisė atsisakyti prekių

2.1. Vartotojas gali pasinaudoti atsisakymo teise ir vienašališkai atsisakyti prekių per 14 (keturiolika) dienų, padengdamas išlaidas, pagal norminius aktus.
2.2. Prekių pristatymo diena laikoma prekių pristatymo diena, jeigu į užsakymą įtrauktos kelios prekės, į paskutinių prekių gavimo dieną atsižvelgiama, jei prekės pristatomos dalimis, atsižvelgiama į paskutinės prekių pristatymo dalies gavimo datą.
2.3. Teisės atsisakyti prekių – tai Pirkėjo pranešimas apie prekių atmetimą ir jų perdavimą arba siuntimą Pardavėjui.

2.4. Norėdami pranešti apie prekės atsisakymą, Vartotojas gali naudoti nemokamą atsisakymo pranešimo formą, kurioje Vartotojas turi nurodyti:
– Adresatas (pardavėjo vardas, faktinis adresas, telefono numeris, el. Pašto adresas)
– Aš pareiškiu, kad noriu atsisakyti pirkti tokias prekes
– Gavimo patvirtinimo data / data
– vartotojo vardas ir pavardė
– Pašto adresas
– Vartotojo parašas (tik tuo atveju, jei ši forma išsiųsta popieriuje)
– data

2.5. Prekės, kurias turi grąžinti vartotojas, turi būti pristatytos į St. Katlakalna 1, Ryga, ir turėtų būti pilnai įrengta.

2.6. Naudodamasi sutarties atsisakymo teise, Vartotojas gali grąžinti prekes Pardavėjui be pakuotės, jei Vartotojas negalėjo peržiūrėti prekės, neatplėšdamas pakuotės ir negalėjo laikyti produkto pakuotės, pavyzdžiui, dėl pakuotės dydžio, nes ji nėra neatskiriama produkto dalis.

2.7. Atsisakymo formos naudojimas arba atsisakymo teisės naudojimas nutraukia sutartį ir atleidžia vartotoją nuo bet kokios sutartinės prievolės, atsirandančios dėl sutarties, arba nuo įsipareigojimo sudaryti tokį susitarimą, jei vartotojas pateikė pasiūlymą.

3. Vartotojų atsakomybė

3.1. Vartotojas yra atsakingas už produkto vertės sumažėjimą arba jo neteisingą naudojimą, jei produktas buvo naudojamas, viršijant charakteristikas, būtinas jo charakteristikoms ir tipui nustatyti ir patikrinti.
3.2. Vartotojas negali pasinaudoti sutarties atsisakymo teise, kai produktas yra pagamintas pagal vartotojo nurodymus, arba produktas yra aiškiai asmeninis, jei produktas yra greitai gendantis ar jo tinkamumo laikas netrukus baigsis, jei vartotojas atidaro pakuotę, dėl kurios sveikatos ir higienos sumetimais negalima grąžinti ir naudoti antrą kartą.
3.3. Vartotojas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo raštiško atsisakymo išsiuntimo grąžinti prekes Pardavėjui ar paslaugų teikėjui. Pardavėjas ar paslaugų teikėjas privalo grąžinti pirkėjui per 14 dienų nuo informacijos, gautos iš vartotojo atsisakymo išduoti prekes, gavimo datos, jo sumokėtos pinigų sumos, įskaitant vartotojo sumokėtą pristatymo kainą.
3.4. Vartotojas yra atsakingas už produkto kokybę ir saugą grąžinimo proceso metu.

4. Garantija

4.1. Vartotojas turi teisę per 2 (dvejus) metus nuo prekių pirkimo datos kreiptis į Pardavėją pateikti prašymą dėl prekių neatitikimo. Vartotojas pateikia prašymą pardavėjui, kad grąžintų pinigus dviejų mėnesių laikotarpiu, nuo tos dienos, kai nustatoma, kad prekės yra su defektu. Prekių pirkimo data yra data, kurią Pardavėjas perdavė, o Vartotojas sutiko su atitinkamomis prekėmis.
4.2. Jei Gamintojas arba Pardavėjas suteikė gaminiui garantiją, pasibaigus 4.1 punkte nurodytam laikotarpiui, Vartotojas turi teisę reikalauti likusią garantijos laikotarpio dalį, laikydamasis garantijos dokumente nurodytų sąlygų. Vartotojo reikalavimas laikomas laikantis garantijos dokumente nurodytų sąlygų.

4.3. Pateikdamas paraišką dėl gaminio defekto gamintojui ar pardavėjui, Vartotojas turi pridėti dokumento, patvirtinančio sandorį, kopiją ieškinio paraiškai. Vartotojų reikalavimas bus svarstomas per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos, atsiųsdamas atsakymą į prašyme nurodytą kontaktinį adresą. Jei ieškinys yra nepagrįstas ir pirkėjas su ja nesutinka, jis turi teisę naudoti kitas teisės normas, nurodytas teisės aktuose.

5. Pristatymo tvarka

Jei pristatymo būdas pasirinktas naudojant „Omniva“ paslaugas (Latvija, Lietuva, Estija), prekės perduodamos tą pačią dieną po to, kai bus sumokėta visa užsakymo suma, jei ji bus atlikta iki 16:00.
Prekių pristatymas apmokestinamas, jis neįtrauktas į prekių kainą. Informacija apie prekių pristatymą, įskaitant pristatymą, pateikiama informacijos skiltyje.

DALINTIS